• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@themeansar.com

Kategoria: Odpady palne

Zbiór wpisów dotyczących kosztów zagospodarowania frakcji palnej odpadów
kod 19 12 10 i 19 12 12 (RDF i preRDF) oraz opłacalności budowy ITPO w Zakładach Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Spalarnia odpadów ITPO – lokalizacja w ZUOK

W załączonym tekście przedstawiono koszty i przychody dla spalarni odpadów (ITPO) wybudowanej w ZUOK. Tekst dotyczy określenia opłacalność budowy ITPO ukierunkowanej na produkcję energii elektrycznej. Tekst uzupełniono o zagadnienie lokalizacji spalarni odpadów w małej ciepłowni miejskiej. Ostatnia aktualizacja 06.01.2020

Frakcja palna odpadów – wpływ na koszty ZUOK

W roku 2019 gwałtownie wzrosły koszty zagospodarowania frakcji palnej odpadów (kod 19 12 12 i 19 12 10). Jest to efekt zakazu składowania balastu o wartości opałowej > 6,0 GJ/t. Wpływ utylizacji odpadów palnych na koszty działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przedstawiłem w załączonym tekście. Ostatnia aktualizacja 12.01.2020.