Kategoria: Rekompensata

Zbiór wpisów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom w formie rekompensaty w gospodarce odpadami komunalnymi