O mnie

Nazywam się Marian Głowicki. Studiowałem na Politechnice Warszawskiej wydział MEiL. Z wykształcenia jestem mgr inż. mechanikiem o specjalności siłownie przemysłowe. W życiu zawodowym początkowo zajmowałem się uruchamianiem elektrowni i elektrociepłowni.

W okresie ostatnich 20 lat, prowadząc działalność gospodarczą wykonałem SW i dokumentację finansową dla ponad 20 zrealizowanych projektów inwestycyjnych z zakresu: gospodarki odpadami, energetyki i ciepłownictwa, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, budowy dróg i mostów (w tym 4 zakładów utylizacji odpadów komunalnych).

W ostatnich latach zainteresowała mnie problematyka zagospodarowania i utylizacji odpadów komunalnych w przedsiębiorstwach będących własnością samorządową.