• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@themeansar.com

Tag: Odpady komunalne

Odpady komunalne – odpady z gospodarstw gospodarstw domowych. Do odpadów komunalnych zalicza się odpady od innych wytwórców mające skład podobny do odpadów z gospodarstw domowych i nie zawierające odpadów niebezpiecznych.

Obliczenie rentowności ITPO 50.000 t/a

Wpis zawiera plik obliczeniowy w formacie *.xls który pozwala na określenie opłacalności budowy ITPO o wydajności 50.000 ton odpadów (frakcji palnej) rocznie. W obliczeniach można zmieniać parametry w komórkach zawierających kolorową czcionką. ITPO wyposażona będzie w turbinę parową, kondensacyjną z upustem regulowanym. Ciepło z upustu turbiny poprzez wymiennik para – woda przekazywane będzie do miejskiego systemu ciepłowniczego. ITPO będzie pracować jako jednostka podstawowa.

Będę zobowiązany za przesłanie uwag do zawartych w pliku obliczeń.

Marian Głowicki

Spalarnia odpadów ITPO – lokalizacja w ZUOK

W załączonym tekście przedstawiono koszty i przychody dla spalarni odpadów (ITPO) wybudowanej w ZUOK. Tekst dotyczy określenia opłacalność budowy ITPO ukierunkowanej na produkcję energii elektrycznej. Tekst uzupełniono o zagadnienie lokalizacji spalarni odpadów w małej ciepłowni miejskiej. Ostatnia aktualizacja 06.01.2020

Frakcja palna odpadów – wpływ na koszty ZUOK

W roku 2019 gwałtownie wzrosły koszty zagospodarowania frakcji palnej odpadów (kod 19 12 12 i 19 12 10). Jest to efekt zakazu składowania balastu o wartości opałowej > 6,0 GJ/t. Wpływ utylizacji odpadów palnych na koszty działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przedstawiłem w załączonym tekście. Ostatnia aktualizacja 12.01.2020.