• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@themeansar.com

Tag: RDF

Paliwo alternatywne z odpadów.

Frakcja palna odpadów – wpływ na koszty ZUOK

W roku 2019 gwałtownie wzrosły koszty zagospodarowania frakcji palnej odpadów (kod 19 12 12 i 19 12 10). Jest to efekt zakazu składowania balastu o wartości opałowej > 6,0 GJ/t. Wpływ utylizacji odpadów palnych na koszty działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przedstawiłem w załączonym tekście. Ostatnia aktualizacja 12.01.2020.