• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@themeansar.com

Tag: Spalarnia śmieci

Spalarnia śmieci – potoczna nazwa spalarni odpadów komunalnych ITPO. Budowa, eksploatacja opłacalność. Wady i zalety.

Obliczenie rentowności ITPO 50.000 t/a

Wpis zawiera plik obliczeniowy w formacie *.xls który pozwala na określenie opłacalności budowy ITPO o wydajności 50.000 ton odpadów (frakcji palnej) rocznie. W obliczeniach można zmieniać parametry w komórkach zawierających kolorową czcionką. ITPO wyposażona będzie w turbinę parową, kondensacyjną z upustem regulowanym. Ciepło z upustu turbiny poprzez wymiennik para – woda przekazywane będzie do miejskiego systemu ciepłowniczego. ITPO będzie pracować jako jednostka podstawowa.

Będę zobowiązany za przesłanie uwag do zawartych w pliku obliczeń.

Marian Głowicki

Spalarnia odpadów ITPO – lokalizacja w ZUOK

W załączonym tekście przedstawiono koszty i przychody dla spalarni odpadów (ITPO) wybudowanej w ZUOK. Tekst dotyczy określenia opłacalność budowy ITPO ukierunkowanej na produkcję energii elektrycznej. Tekst uzupełniono o zagadnienie lokalizacji spalarni odpadów w małej ciepłowni miejskiej. Ostatnia aktualizacja 06.01.2020