Tag: Umowa powierzenia

Umowa określająca zakres działalności zakładu utylizacji odpadów oraz obliczenie rekompensaty.